30. heinäkuuta 2011

Kirjoittamiseen liittyvää opastusta yms.

La 30.7.2011

"Kirjoittamista oppii kirjoittamalla...

Maailma pursuaa kirjoittamisen oppaita, mutta tuskin niiden lukemisesta haittaakaan on. Jos joku kirja on mainittu useamman kerran, editoin, kun ehdin. Tämä sivu siis elää jatkuvassa kasvussa. ;) Kenties?

Siispä tässä lista, jota aion täydentää pikkuhiljaa, jos jotain uutta tulee vastaan:


Ahti, Risto ja Toivonen, Markku 1994. Runouden kuntokoulu. Kirjapaja, Helsinki.
Andersson, Claes 2002, Luova mieli: Kirjoittamisen vimma ja vastus. Kirjapaja, Helsinki.
Doubtfire, Dianne 1987 (1978), Aiotko kirjoittaa romaanin? Suom. Liisi Huhtala. Kirjayhtymä, Helsinki.
Enwald, Liisa 1980, Luova kirjoittaja. Nuoren voiman liiton kirjoittajakurssi. Gummerus, Jyväskylä.
Jonsson, Curt 1996 (1995), Luova kirjoittaminen. Suom. Reijo Lundahl. pagina, Helsinki-Tukholma.
Haavikko, Ritva (toim.), Miten kirjani ovat syntyneet? WSOY, Helsinki.
Lehtinen, Torsti 2003, Sanojen avaruus. Luovan kirjoittamisen opas.Kirjapaja, Helsinki.
Vakkuri, Kai 2001, Sinä kirjoitat kirjan: Luovan kirjoittamisen opas. BSV kirja, Helsinki.
Vakkuri, Kai 1997, Sinä kirjoitat radiokuunnelman: Opas ja ohjeita sekä kaksi kuunnelmakäsikirjoitusta. BSV kirja, Helsinki.
Waltari, Mika 1994 (1935), Aiotko kirjailijaksi? Tuttavallista keskustelua kaikesta siitä mitä nuoren kirjailijan tulee tietää. WSOY, Helsinki.

Ritva Haavikko (toim.)  Miten kirjani ovat syntyneet (WSOY), neljä osaa kirjailijoiden omia tulkintoja kirjoittamisestaan, 1980-2000.
Terhi Rannela: Kirjoita nuorille. 136 sivua. BTJ Kustannus 2010.
Kimmo Svinhufvud: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen, Tammi

Kari Ojala: Ensimmäinen painos. Sidottu, 360 s. Piirrokset Helena von Alfthan. Etukeno (ISBN 952-99593-3-8) Ilmestynyt 11.10.2006, pdf
Jari Tervo: Kallellaan
Antti Tuuri: Kuinka kirjoitan romaanin, Art House 2004
Ylva Karlsson ja Katarina Kuick: Kirjoittamisen ihanuus - Nuoren kirjoittajan opasSuomentanut: Sirkka-Liisa Sjöblom; Karisto 2010
Kirsti Manninen: Kirjoittajan opas, Otava 1987

Juha Salminen, Pekka Sirkiä: Sci-Fi –  Novellin kirjoittaminen, Suomen tieteiskirjoittajat

Kirstinä Väinö: Kirjailijan tiet, Esseitä, Tammi 2005

Ekholm, Lasse: Jutun juuri. Kirjoittajan opas. Tammi

Natalie Goldberg: Luihin ja ytimiin. Kirja kirjoittajalle (Alkuteos 1986: Writing Down the Bones: Freeing the Writer Within) 2004, 221 s. Kansanvalistusseura, Helsinki. suom. Niina Hakalahti ja Jyrki Tuulari
Natalie Goldberg: Avoin mieli. Kuinka elää kirjoittajan elämää (Alkuteos 1990: Wild Mind. Living the Writer's Life) 2004, 222 s. Kansanvalistusseura, Helsinki. suom. Marja-Riitta Vainikkala-Kejonen
Natalie Goldberg: Hyvä kaukainen ystävä - Kuinka kirjoittaa elämäntarina. Kansanvalistusseura 2003

Stephen King: Kirjoittamisesta
Dorothea Brande: Becoming a writer
Orson Scott Card: How to Write Science Fiction and Fantasy

Julia Cameron: Tie luovuuteen (The Artists Way).
(Julia Cameronin elämäkerta The floor Sample)
Julia Cameron: Tyhjän paperin nautinto

Ray Bradburyn Zen in the Art of Writing
Anne Bernays and Pamela Painter: What if? Writing Exercises for Fiction Writers
John Singleton: The Creative Writing Workbook
Francine Prose: Reading Like Writer: A Guide for People Who Love Books and for Those Who Want to Write Them.

Twyla Tharp: The Creative Habit.
Twyla Tharp: How I Write, The Secret Lives of Authors
David Lodge: The Art of Fiction

Olof Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva

Claes Andesson: Luova mieli

Arto Seppälä, Markku Hattula: Sanasi sun
Tuulaliina Varis: Kaksi kesää, kaksi kirjaa

Charles Bukowski: Kaupungin kaunein nainen
Eeva Kil:pi Naisen päiväkirja
Johanna Sinisalo: LasilmäCarlos
Maria Dominiguez: Paperitalo
Ansen Dibell: Elements of Fiction Writing – Plot

Marja-Riitta Vainikkala & Marja-Liisa Kaltila: Sanasta kuvaksi - kuvasta sanaksi. Kansanvalistusseura 2008
Liisa Enwald & Marja-Riitta Vainikkala-Kejonen & Anja Vähäaho: Elämä tarinaksi. Kansanvalistusseura 2003

Vesa A. Korhonen: Hyvä, parempi, valmis- eli miten kirjoittaa se loppuun asti, Pehmeäkantinen, 160 sivua. 1. painos 2009, ISBN 978-952-67039-4-7, 2. painos 2010, (e-kirja) ISBN 978-952-5907-00-1

Bruce Holland Rogers: Word Work - Surviving and Thriving as a Writer
Ray Bradbury: Zen sanataiteessa. Esseitä luovuudesta.
Natalie Goldberg: Writing Down the Bones
Anne Lamott: Bird by Bird. Some Instructions on Writing and Life.
Dorothea Brande: Becoming a Writer
Hirvonen & Silfverberg: Sata sivua
Vacklin & Rosenvall & Nikkinen: Elokuvan runousoppia
Stanley Fish: How to Write a Sentence: and How to read One


Alasilta, Anja: Näin kirjoitat tehokkaasti : viestintäopas työelämän kirjoittajille. - Helsinki: Inforviestintä, 1999. - 239 s.
Alasilta, Anja: Näin kirjoitat tietoverkkoon : viestintäopas paperin maailmasta verkkojen aikaan.- Helsinki: Inforviestintä, 1998. - 206 s.
Hirsijärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. - Helsinki: Kirjayhtymä, 1997. - 432 s.
Iisa, Katriina & Kankaanpää, Salli & Pihl, Aino: Tekstintekijän käsikirja. - Helsinki: Yrityskirjat, 1997. - 451 s.
Leino, Pirkko: Taitavan kirjoittajan kielenhuolto : opiskelijan opas. - Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus,  1996. - 144 s.
Miestamo, Riitta: Kielineuvo. - Helsinki: WSOY, 1999. - 205 s.
Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin : tieteellinen kirjoittaminen ja kansainvälinen julkaiseminen / toim. Pirkko Niemelä & Kirsti Lagerspetz & Kari Lagerspetz & Risto Näätänen. - Porvoo: WSOY, 1991. - 120 s.
Mälkiä, Matti: Teksti- ja kirjallisuusviitteiden laatiminen. - Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. - 155 s. (Tampereen yliopisto, Hallintotiede 1994; B 6)
Ohjeita tutkielman kirjoittajille / Anneli Lieko & Laila Lehikoinen & Kaino Laaksonen & Silve Kiuru, uudistettu laitos. - Helsinki: Yliopistopaino, 1993. - 74 s.
Oja, Heikki: Ideasta kirjahyllyyn eli miten voin julkaista ja myydä yleistajuisen tiedekirjan tämän päivän Suomessa  - ja säilyä hengissä. - Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1987. - 120 s.
Soikkanen, Timo & Vares, Vesa & Ågren, Maria: Lähdetekniikka poliittisessa historiassa. - Turku, 1998. - 46 s. (Turun yliopisto, poliittinen historia. Opintojulkaisuja;  2/1998)
Taitava kirjoittaja : opiskelijan opas / Irma Lonka & Kirsti Lonka & Pirjo Karvonen & Pirkko Leino. - Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1996. - 69 s.
Tieteellinen kirjoittaminen / toim. Merja Kinnunen ja Olli Löytty. - Tampere: Vastapaino, 2002. - 204 s.
Tieteestä tiedottaminen : tutkimustiedotuksen ja tieteen yleistajuistamisen opas / toim. Annikki Väisänen. - Helsinki: Valtion hallinnon kehittämiskeskus - Suomen Akatemia, 1987. - 104 s.
Tirronen, Kerttu & Rautanen, Teemu & Ukskoski, Leena: Tutkijan julkaisuopas. - Espoo: VTT, 1998. - 96 s. + liitt.
Tuisku- Reinilä, Leena: Alustus seminaari raportti referaatti. - Helsinki: Kirjayhtymä, 1977. - 159 s. (Käytännön viestintää; 2)
Tutkimusviestinnän opas : tutkimusten ja selvitysten laatiminen ja julkaiseminen / toim. Paul Fogelberg. - Helsinki: Valtion koulutuskeskus, 1986. - 152 s. (Valtion kulutuskeskuksen julkaisusarja; A-6)
Anttila, Anu-Hanna: Ohjeisto tieteellisen tutkielman tekoon.3. uudistettu painos.- Turku: Turun yliopisto/ sosiologian laitos, 2000. - 45 s. + liitt. (Sosiologista keskustelua - Sociological discussions, University of Turku, Department of Sociology; B 37)Auvinen, Juha & Noponen, Martti: Ohjeita pro gradu -tutkielman tekijöille. 4. tarkistettu painos. - Helsinki: Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos, 1996.-  50 s.
Bergholm, Bettina: Vägen till bra arbeten. - Helsingfors: Forskningsinstitutet vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 1998. - 59 s. (Svenska social- och kommunalhögskolans kompendier; 4)
Eco, Umberto: Come si fa una tesi dia laurea : le materie umanistiche. IV ediziione. - Milano: Bombiani, 1996. - 249 s.
Eco, Umberto: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään.- Tampere: Vastapaino, 1989. - 202 s.
Ekholm, Kai & Heinisuo, Rami: Tee gradu! Verkkoajan tutkielmantekijän opas. - Helsinki : BTJ Kirjastopalvelu, 2002. - 130 s.
Fogelberg, Paul & Herranen, Marja & SinikaraKaisa: Tuumasta toimeen : tutkielman tekijän opas. - Helsinki: Yliopistopaino, 1989. - 56 s.
Gothóni, René: Oletko neuvoton : lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle. - Helsinki: Yliopistopaino, 1991. - 75 s.
Hakala, Juha T.: Creative thesis writing : a guide to development and research work - Helsinki: Gaudeamus, 2000. - 126 s.
Hakala, Juha T.: Graduopas : melkein maisterin niksikirja.- Helsinki: Gaudeamus, 1999. - 252 s. Huom. Kurssikirjahylly
Hakala, Juha T.: Snart magister? Guide för examensarbetet. - Helsingfors: Gaudeamus, 2001. - 212 s.
Hentilä, Seppo: Poliittisen historian opiskelijan opas : opetus ja opiskelu; tentit ja tenttiminen; tutkielman laatiminen. - Helsinki: Helsingin yliopisto, Yhteiskuntahistorian laitos, Poliittinen historia, 2000. - 166 s. Opas on myösverkossa.
Iso gee : gradua ei jätetä! / toim. Merja Kinnunen & Olli Löytty. - Tampere: Vastapaino, 1999. - 159 s.
Kansainvälisten suhteiden tutkimusopas, toim. Monica Tennberg. - Rovaniemi:P.S.C. Inter : Lapin yliopisto, 2002. - 238 s. (Julkaisuja / P.S.C. Inter, ISSN 1455-8718 ; 3) Huom. Hv Sosiologia-hyllyssä
Karisto, Antti & Seppälä, Ullamaija: Maukas gradu : valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. - Tampere: Vastapaino, 2004. - 158 s.
Kohti karonkkaa : neuvoja väitöskirjaa tekevälle / toim. Kristiina Patja, Ilpo Huhtaniemi, Elina Ikonen, Kimmo Kontula. - Helsinki: Duodecim, 1999.- 284 s.
Koskiaho, Briitta: Ohi, läpi ja reunojen yli : tutkimuksenteon peruskysymyksiä. - Helsinki: Gaudeamus, 1990. - 206 s. Huom. Hv Sosiologia -hyllyssä.
Lehikoinen, Anja & Soikkanen, Timo: Opas poliittisen historian opiskeluun ja tutkielman laatimiseen : tenttiluku-, essee-, proseminaari- ja pro gradu -ohjeita. 3. uudistettu painos. - Turku, 1985. - 56 s. ( Turun yliopisto, poliittinen historia. Julkaisuja C: 18)
Pere, Pekka: Proseminaariohjeet. - Helsinki: Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos, 2000. - 18 s. (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos. Opetusmonisteita; 3:2000)
Pihlaja, Hannu: Tutkielmaa tekemään. - Lahti: Soceda, 2001. -   215 s.
Tutkimus ja sen raportointi / Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Liikanen, Pikko Remes, Paula Sajavaara.  4.-6. painos. - Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. - 172 s.
Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma : johdatus tutkielman maailmaan. - Porvoo: WSOY, 1991. - 121 s.
Yli-Luoma, Pertti V. J.: Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen. - Sipoo: International Multimedia & Distance Learning, 2001. - 100 s.
Barras, Robert: Students must write : a guide to better writing in course work and examinations.- London: Methuen, 1982.- 149 s.

Chicago manual of style : The essential quide for writers, editors and publishers. 14th ed. - Chicago : University of Chicago Press, 1993. 921 s.
Doing postgraduate research, ed. by Stephen Potter.- London : SAGE, 2002. - 191 s. Huom. Kurssikirjahyllyssä
The Economist style guide : the best-selling guide to English usage. 7th ed. - London: Profile Books, 2001. (The Economist books)
A guide to writing sociology papers / coordinators and editors Judith Richlin-Klonsky and Ellen Strenski. - New York:  St. Martin's Press, 1991. - 184 s.
Higham, Nicholas J.: Handbook of writing for the mathematical sciences. - Philadelphia: SIAM, 1993. - 241 s.
Huff, Anne Sigismund: Writing for scholarly publication. - Thoudand Oaks, Ca: Sage, 1999. - 185 s.
Linnasalmi, Leena & Laine, Päivi: Business letters and e-mail. 3th rev.ed. - Helsinki: FINTRA, 2000. (FINTRA-julkaisu; 112)
McCloskey, Deirdre N.: Economical writing. 2nd ed. - Prospect Heights (Ill.) : Waveland Press, 2000. 98 s.
Mullins, Carolyn J.: A guide to writing ans publishing in the social and behavioral sciences. - New York: John Wiley, 1977. - 431 s.
Publication manual of the American Psychological Association. 5th ed. - Washington : American Psychological Association, 2001. 439 s.
Smedley, Christine S. & Allen, Mitchell: Getting your book published. - Newbury Park, Ca.: Sage. - 14 s.
Vaugham, Roger J. & Buss, TerryCommunicating social science research to policymakers. -  Thousand Oaks : SAGE, 1998. 159 s. (Applied social research methods series ; vol. 48) - Huom. Sarjajulkaisut -kokoelmassa: Applied...

JATKUU...?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Sähköposti pitää laittaa, jotta linkki toimii, mutta sitä ei näytetä julkisesti.

Jos kirjoitat kommentin Nimi/URL-osoite-vaihtoehdolla, aloita URL-linkki http://-alulla, että se toimii!

Nimi/URL-osoite on oikea vaihtoehto esimerkiksi, jos blogisi on muussa palvelussa kuin Bloggerissa.Et voi olla anonyymi, käytä vaikka nimimerkkiä!

Kiitos kommentista! Palautetta on kiva saada.